Agent za prikupljanje

 • DITHIOPHOSPHATE 25S

  DITHIOPHOSPHATE 25S

  Naziv proizvoda: DITHIOPHOSPHATE 25S Molekularna formula: (CH3C6H4O)2PSSNa Glavni sadržaj: Natrijum dikrezil ditiofosfat CAS br.: 61792-48-1 Stavka Specifikacija pH 10-13 Mineralne supstance % 49-53 Izgled sa Iron & Plastic Drum tečnost maksimalni kapacitet od 200 kg/bubanj IBC bubanj sa kapacitetom od 1000 kg/bubanj. Pakovanje bi trebalo da bude u stanju da zaštiti proizvod od ekstremnog izlaganja toploti od vatre i toplote od sunčeve svetlosti.Čuvanje: Čuvati na hladnom, suvom, v...
 • Kalijum izobutil ksantat

  Kalijum izobutil ksantat

  Žućkasti prah ili peleta oštrog mirisa, slobodno rastvorljiva jedinjenja sa raznim metalnim jonima.Kalijum izobutil ksantat je takođe snažniji sakupljač u flotaciji različitih sulfidnih ruda obojenih metala.ottasium izobutil ksantat se uglavnom koristi u plutajućem bakru, olovu, cinku itd.Sulfidne rude.Pokazao se posebno efikasan u flotaciji bakra i pirita u prirodnim krugovima.

 • Natrijum (Izo)Amil Ksantat

  Natrijum (Izo)Amil Ksantat

  blago žuto ili sivo žuto slobodno teče prah ili pelet i rastvorljiv u vodi, oštrog mirisa

 • NATRIJUM / KALIJUM AMIL KSANTAT.

  NATRIJUM / KALIJUM AMIL KSANTAT.

  Koristi se kao sakupljač za flotaciju minerala obojenih metala kojima je potreban jak sakupljač, ali bez selektivnosti, dobar je kolektor za flotaciju oksidirane sulfidne rude ili bakrenog oksida i cinkovog oksida (vulkaniziranog sulfidirajućim sredstvom) kao i bakra - rude nikl sulfida i rude pirita koje sadrže zlato i tako dalje.

 • NATRIJUM/KALIJUM BUTIL KSANTAT

  NATRIJUM/KALIJUM BUTIL KSANTAT

  Molekularna formula: CH3C3H6OCSSNa (K) Tip artikla Osušeni sintetički prvorazredni ksantat drugog stepena % ≥ 90,0 84,5 (80,0) 82,0 (76,0) % Slobodne alkalije ≤ 0,2 5-5 vol. —- Izgled Blijedo žuta do žuta- zeleni ili sivi prah ili pelet u obliku šipke Koristi se kao flotacijski kolektor za sulfidnu rudu obojenih metala, sa dobrom selektivnošću i jakom flotacijskom sposobnošću, pogodan za halkopirit, sph...
 • NATRIJUM/KALIJ ETIL KSANTAT

  NATRIJUM/KALIJ ETIL KSANTAT

  CAS broj: 140-90-9 Detalji o proizvodnji Molekularna formula: C2H5OCSSNa(K) Opis: Žućkasti prah ili peleta oštrog mirisa, rastvorljiv u vodi.Može formirati nerastvorljiva jedinjenja sa metalnim jonima npr.: kobalt, bakar i nikl itd. Tip Stavka Osušeni Sintetički Ksantat prvog stepena drugog stepena % ≥ 90,0 82,0 (78,0) 79,0 (76,0) ) Slobodna alkalna % . 5 % ≥ 5 ≤ 4,0 —- —- Izgled Slabi vik...
 • SODIUMPOTASSIUM ISOBUTYL XANTHATE

  SODIUMPOTASSIUM ISOBUTYL XANTHATE

  Molekularna formula: (CH3)2C2H3OCSSNa(K) Tip artikla Osušeni sintetički prvorazredni ksantat drugog razreda % ≥ 90,0 84,5 (82,0) 82,0 (80,0) & Slobodna alkalna % 2.05 ≤ 4,0 —- — Izgled Slabo žuta do žuto-zeleni ili sivi prah ili pelet u obliku šipke Koristi se kao flotacijski kolektor za kompleksne sulfidne rude obojenih metala, srednje selektivnosti i jake flotacijske sposobnosti, što je pogodno za...
 • Amonijum dibutil ditiofosfat

  Amonijum dibutil ditiofosfat

  Bijeli do bledo sivi prah, bez mirisa, rastvorljiv na vazduhu, rastvorljiv u vodi, hemijski stabilan.

 • Sakupljač blagotvornosti ditiokarbamat ES(SN-9#)

  Sakupljač blagotvornosti ditiokarbamat ES(SN-9#)

  Bijela do blago sivo žuta tečna kristalizacija ili praškasti oblici, rastvorljivi u vodi i raspadanje u rastvoru kiselog medijatora.

 • Ubrzivač vulkanizacije ditiofosfat 25

  Ubrzivač vulkanizacije ditiofosfat 25

  Smeđe-crna korozivna tečnost oštrog mirisa, gustina (20oC)1,17-1,20g/ml, slabo rastvorljiva u vodi.

 • Vulkanizacijski akcelerator Ditiofosfat 25S

  Vulkanizacijski akcelerator Ditiofosfat 25S

  Ditiofosfat 25s ili vodonik fosforoditioat ima izgled tamno smeđe ili skoro crne tečnosti.Neki ga mogu klasifikovati kao vandyck smeđu uljastu tečnost i ima gustinu od 1,17 – 1,20.Ima PH vrijednost od 10 – 13 i postotak mineralnih tvari 49 – 53.

 • Kalijum butil ksantat

  Kalijum butil ksantat

  Molekularna formula: CH3C3H6OCSSNa (K) Tip artikla Osušeni sintetički prvorazredni ksantat drugog stepena % ,≥ 90,0 84,5 (80,0) 82,0 (76,0) slobodne alkalije %, 2 ≤ 5 vol. ≤ 4,0 —- —- Izgled Slabo žuta do žuto-zelenog ili sivog praha ili peleta u obliku šipke Koristi se kao flotacijski kolektor za sulfidnu rudu obojenih metala, sa dobrom selektivnošću i jakom sposobnošću flotacije, pogodan za halkopirit, sfaler...
123Dalje >>> Stranica 1 / 3