Flotacijski reagensi

 • DITHIOPHOSPHATE 25S

  DITHIOPHOSPHATE 25S

  Naziv proizvoda: DITHIOPHOSPHATE 25S Molekularna formula: (CH3C6H4O)2PSSNa Glavni sadržaj: Natrijum dikrezil ditiofosfat CAS br.: 61792-48-1 Stavka Specifikacija pH 10-13 Mineralne supstance % 49-53 Izgled sa Iron & Plastic Drum tečnost maksimalni kapacitet od 200 kg/bubanj IBC bubanj sa kapacitetom od 1000 kg/bubanj. Pakovanje bi trebalo da bude u stanju da zaštiti proizvod od ekstremnog izlaganja toploti od vatre i toplote od sunčeve svetlosti.Čuvanje: Čuvati na hladnom, suvom, v...
 • Kalijum izobutil ksantat

  Kalijum izobutil ksantat

  Žućkasti prah ili peleta oštrog mirisa, slobodno rastvorljiva jedinjenja sa raznim metalnim jonima.Kalijum izobutil ksantat je takođe snažniji sakupljač u flotaciji različitih sulfidnih ruda obojenih metala.ottasium izobutil ksantat se uglavnom koristi u plutajućem bakru, olovu, cinku itd.Sulfidne rude.Pokazao se posebno efikasan u flotaciji bakra i pirita u prirodnim krugovima.

 • Natrijum (Izo)Amil Ksantat

  Natrijum (Izo)Amil Ksantat

  blago žuto ili sivo žuto slobodno teče prah ili pelet i rastvorljiv u vodi, oštrog mirisa

 • NATRIJUM / KALIJUM AMIL KSANTAT.

  NATRIJUM / KALIJUM AMIL KSANTAT.

  Koristi se kao sakupljač za flotaciju minerala obojenih metala kojima je potreban jak sakupljač, ali bez selektivnosti, dobar je kolektor za flotaciju oksidirane sulfidne rude ili bakrenog oksida i cinkovog oksida (vulkaniziranog sulfidirajućim sredstvom) kao i bakra - rude nikl sulfida i rude pirita koje sadrže zlato i tako dalje.

 • NATRIJUM/KALIJUM BUTIL KSANTAT

  NATRIJUM/KALIJUM BUTIL KSANTAT

  Molekularna formula: CH3C3H6OCSSNa (K) Tip artikla Osušeni sintetički prvorazredni ksantat drugog stepena % ≥ 90,0 84,5 (80,0) 82,0 (76,0) % Slobodne alkalije ≤ 0,2 5-5 vol. —- Izgled Blijedo žuta do žuta- zeleni ili sivi prah ili pelet u obliku šipke Koristi se kao flotacijski kolektor za sulfidnu rudu obojenih metala, sa dobrom selektivnošću i jakom flotacijskom sposobnošću, pogodan za halkopirit, sph...
 • NATRIJUM/KALIJ ETIL KSANTAT

  NATRIJUM/KALIJ ETIL KSANTAT

  CAS broj: 140-90-9 Detalji o proizvodnji Molekularna formula: C2H5OCSSNa(K) Opis: Žućkasti prah ili peleta oštrog mirisa, rastvorljiv u vodi.Može formirati nerastvorljiva jedinjenja sa metalnim jonima npr.: kobalt, bakar i nikl itd. Tip Stavka Osušeni Sintetički Ksantat prvog stepena drugog stepena % ≥ 90,0 82,0 (78,0) 79,0 (76,0) ) Slobodna alkalna % . 5 % ≥ 5 ≤ 4,0 —- —- Izgled Slabi vik...
 • SODIUMPOTASSIUM ISOBUTYL XANTHATE

  SODIUMPOTASSIUM ISOBUTYL XANTHATE

  Molekularna formula: (CH3)2C2H3OCSSNa(K) Tip artikla Osušeni sintetički prvorazredni ksantat drugog razreda % ≥ 90,0 84,5 (82,0) 82,0 (80,0) & Slobodna alkalna % 2.05 ≤ 4,0 —- — Izgled Slabo žuta do žuto-zeleni ili sivi prah ili pelet u obliku šipke Koristi se kao flotacijski kolektor za kompleksne sulfidne rude obojenih metala, srednje selektivnosti i jake flotacijske sposobnosti, što je pogodno za...
 • NOVI DEPRESANT NATRIJ TIOGLIKOLATA HB-Y86

  NOVI DEPRESANT NATRIJ TIOGLIKOLATA HB-Y86

  natrijum tioglikolat (TGA) je važan inhibitor flotacije.Koristi se kao inhibitor minerala bakra i pirita u flotaciji rude bakra-molibdena, ima očigledan inhibitorni efekat na bakar, sumpor i druge minerale, i može efikasno poboljšati kvalitet koncentrata molibdena.

 • Natrijum metabisulfit Na2S2O5

  Natrijum metabisulfit Na2S2O5

  Natrijum metabisulfit je bijeli ili žuti kristalni prah ili mali kristal, sa jakim mirisom SO2, specifične težine 1,4, rastvorljiv u vodi, vodeni rastvor je kisel, kontakt sa jakom kiselinom će osloboditi SO2 i stvoriti odgovarajuće soli, dugo vremena u vazduhu , oksidiraće se u na2s2o6, tako da proizvod ne može preživjeti dugo vremena.Kada je temperatura viša od 150 ℃, SO2 će se razgraditi. Natrijum metabisulfit se pretvara u prah i zatim se koristi u širokom spektru upotreba od konzervansa do tretmana vode.Wit-stone nosi sve oblike i stepene natrijum metabisulfita.

 • HB-HH-AKTIVATOR RUDARSTVO FLOTACIJA HEMIJSKIH REAGENSA

  HB-HH-AKTIVATOR RUDARSTVO FLOTACIJA HEMIJSKIH REAGENSA

  Naša kompanija uglavnom proizvodi sintetički i suhi etiltiokarbamat, natrijum merkaptoacetat, izooktil merkaptoacetat i hemijske pomoćne proizvode kao što su MIBC, etiltionitrogen, bakar sulfat, cink sulfat, sredstvo za penjenje, aktivator, sredstvo za prečišćavanje otpadnih voda, sredstvo za flotaciju itd.

 • Rudarski reagensi flotacija Benzyl Isopropyl Xanthate BIX kolektor MODIFY

  Rudarski reagensi flotacija Benzyl Isopropyl Xanthate BIX kolektor MODIFY

  Čistoća>=90% Specifična Graity (p20,g/cm3)1.14~1.15

  Upotreba: Koristi se za prikupljanje rude bakra, molibden sulfida.Rezultat prikupljanja je dobar.

  Skladištenje: Čuvati u hladnom, suvom, provetrenom skladištu.

  Napomena: Prema specifikacijama kupaca i zahtjevima pakovanja.

 • Dinatrijum bis(karboksimetil) tritiokarbonat DCMT

  Dinatrijum bis(karboksimetil) tritiokarbonat DCMT

  Naziv proizvoda: dinatrijum bis(karboksimetil) tritiokarbonat
  Molekularna formula: C5H4O4S3Na2
  Izgled: žuta tečnost

1234Dalje >>> Stranica 1 / 4