Natrijum karbonat

 • Industrijska soda natrijum karbonat

  Industrijska soda natrijum karbonat

  lagani natrijum karbonat je bijeli kristalni prah, teški natrijum karbonat je bijela fina čestica.

  Industrijski natrijum karbonat se može podeliti na: I kategoriju teški natrijum karbonat za upotrebu u industriji i II kategoriju natrijum karbonat za upotrebu u industriji, prema upotrebi.

  Dobra stabilnost i upijanje vlage.Pogodno za zapaljive organske tvari i mješavine.U odgovarajućoj finoj distribuciji, prilikom rotacije, obično je moguće pretpostaviti potencijal eksplozije prašine.

  √ Bez oštrog mirisa, blago alkalnog mirisa

  √ Visoka tačka ključanja, nezapaljiv

  √ Koristi se u mnogim poljima i ima širok spektar primjena